not available
 
 
 
 Garantie in het algemeen

Mocht na onderling overleg blijken dat zowel BH als H van mening zijn dat er een fout is gemaakt die dient te worden hersteld dan zullen wij u op onze kosten, zo u hierin toestemt, naar Penang brengen en de fout herstellen.

Arbitrage

In het geval wij het niet eens kunnen worden, zullen wij instemmen met arbitrage in het land waar u woont. Normaal gesproken bestaat er een orgaan dat belast is met deze arbitrage. Hetzij ingesteld door een overkoepelende organisatie van de medische wereld, hetzij door de overheid. Wij zullen de uitspraak over uw geval overnemen.

Publiciteit

In het geval wij het niet met elkaar eens zijn over een klacht uwerzijds dient u ons voldoende tijd te geven om op uw klacht te reageren. Soms is aanvullende medische informatie noodzakelijk, die dan ook door u aan ons dient te worden verstrekt of door uw dokter aan de desbetreffende dokter van ons.

Mocht u niet tevreden zijn met de arbitrage, dan bestaat meestal de mogelijkheid via een procedure uw recht te zoeken.

Het zoeken van de publiciteit om uw zaak kracht bij te zetten in dat geval is uw goed recht. We willen en zullen nooit trachten u hiervan af te brengen.

U dient echter wel te begrijpen dat in het geval u in het ongelijk gesteld wordt, deze publiciteit schade kan hebben aangericht aan de goede naam van zowel Beautiful Holidays of het ziekenhuis.

In dat geval zullen wij een procedure tegen u aanspannen om de schade te verhalen. U begrijpt dat in dit geval wij ook rechten hebben.

Bezint eer ge begint, de grens bij publiciteit is vaak moeilijk te trekken als het gaat om schade of niet.

Complicaties

In het geval van complicaties na terugkeer in uw land dient u ons zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te brengen via e-mail, fax of telefoon.

 Verzekering tegen kapselvorming of lekken van de implant

Beautiful Holidays heeft een unieke verzekering tegen kapselvorming of lekken van de implant die u kunt kopen op het moment dat u besluit voor een borstvergroting.

Kosten en dekking

Voor een extra bedrag van Euro 115 bent u als volgt verzekerd:

  • Een retour vliegticket van een internationale luchthaven in Europa van uw keuze naar Penang.
  • Verblijf van 7 nachten in een hotel inklusief ontbijt voor 2 personen.Het hotel is van dezelfde kategorie als waar u verbleef toen u hier in Penang was.
  • Wij zorgen ervoor dat de situatie medisch gezien wordt opgelost . De implant kan of worden verwijderd of vervangen geheel zoals u wenst.
  • In geval van lekkage zorgen wij gratis voor een nieuwe implant.Wel dient u ons het garantienummer van de originele implant te geven.
  • De maximum periode van verzekering is 3 jaar nadat de implant in Penang is geplaatst door onze Beautiful Holidays chirurg.


Procedure

Als u kapselvorming heeft of een lekkage van de implant :

Wij hebben een schriftelijk rapport nodig van een plastisch/cosmetisch chirurg dat aangeeft in welke mate u kapselvorming heeft, zie hievoor verderop in de text, of een X - ray van uw borst(en) in geval van lekkage.

U verschaft ons de informatie op de garantiekaart die u heeft gekregen toen u de borstvergroting heeft laten doen hier in Penang.Deze garantiekaart krijgt u van de chirurg hier in Penang en dient u dus goed te bewaren.

De kosten van het rapport dat u dient te laten maken en de koerier om het naar Penang te sturen dienen door uzelf betaald te worden.

Wij overleggen met onze chirurg over de te volgen aktie en laten u zijn advies weten.Het kan zijn dat de implant wordt hergebruikt of vernieuwd cq vervangen door een nieuwe.

Het plannen van uw reis naar Penang is de volgende stap.U krijgt van ons dezelfde service als toen u hier al was.

Wat is capsular contracture ofwel kapselvorming

Kapselvorming kan of kan zich niet ontwikkelen.Er is een kleine kans van tussen de 1 en 5 % dat het zich ontwikkelt na een jaar of zelfs na 5 jaar.Na de implant vormt zich bindweefsel om de implant ook wel kapsel genoemd.Dit kapsel trekt samen en wordt hard hetgeen erg vervelend is.

Er zijn 4 niveaus van kapselvorming volgens Bakers :

  • Niveau 1 is als de borsten zacht aanvoelen en er normaal uitzien zoals het hoort.
  • Niveau 2 is als de borsten enigszins harder dan normaal aanvoelen maar er gewoon uitzien.Dit is geen garantie voor kapselvorming.
  • Niveau 3 is als de borsten echt hard aanvoelen en er niet normaal uitzien , dit is een geval dat onder de garantie valt.
  • Niveau 4 is als de borsten pijnlijk zijn,hard aanvoelen en er abnormaal uitzien.


Bij niveau 3 en/of 4 kan het nodig zijn dat zowel het kapsel en de implant wordt verwijderd.U kunt nu zelf beslissen of u met of zonder implant verder wilt.

Asl u ervoor kiest een implant te willen en dat kan medisch gezien direct gebeuren doen wij dat.Het kan voorkomen dat u eesrt dient te herstellen van de ingreep voordat een nieuwe implant kan worden ingebracht..
In dit geval dient u na 3 tot 6 maanden terug te komen naar Penang.

De behandeling,het veblijf en onze service zijn in dat geval gratis en vallen onder deze garantie.Het tweede ticket dat u alsdan nodig heeft om naar Penang te komen nadat uw borsten zij hersteld valt echter niet onder deze garantie.

Mocht u vragen hebben voor Beautiful Holidays of de chirurg over deze garantie e mailt u svp naar admin@beautiful-holidays.com en wij anrtwoorden zo snel mogelijk.
Er zijn een aantal situaties waarin wij u gedeeltelijk uw geld terugstorten als u al heeft aanbetaald of volledig heeft betaald.

Op medische indikatie

Nadat u in Penang bent aangekomen en het intake gesprek zou een situatie blootleggen waarbij het medisch gezien niet aanvaardbaar is de behandeling te ondergaan restitueren wij u 90 % van het bedrag dat u heeft betaald.Heeft u alleen de 30 % aanbetaling betaald dan vergoeden wij u natuurlijk maar 2/3 van dat bedrag.

Onze initiele beoordeling van uw medische situatie kan alleen dan grondig en precies zijn als u ons de juiste informatie daartoe verschaft.Daarom vragen wij elke klant onze medische vragenlijst in te vullen.

Niet doorgaan

Het is aan u om te beslissen of u na het intakegesprek de behandeling wilt ondergaan.

Er kunnen zich situaties of omstandigheden voordoen waarbij u op het allerlaatste moment besluit te stoppen natuurlijk is dat uw goed recht en dit kan altijd gebeuren.Wij respekteren uw besluit en zullen niet proberen u op andere gedachten te brengen.Wij zijn er om u zoveel mogelijk informatie te verschaffen om een juiste beslissing te nemen.

Mocht u anders besluiten dan vergoeden wij u 80 % van het medische gedeelte.Heeft u slechts de 30 % aanbetaling betaald dan vergoeden wij u 1/3 van dat bedrag.

Onvoorziene omstandigheden

In het verleden is het voorgekomen dat klanten die al 30 % of het volledige bedrag hadden betaald wegens onvoorziene omstandigheden de reis moesten annuleren.

Wij bieden 2 mogelijkheden of u komt op een later tijdstip dat u schikt of wij vergoeden u volledig het betaalde bedrag.

Als u ons in buitenlandse valuta zoals de Euro betaald heeft ontvangen wij altijd Maleisische Ringgits op onze bankrekening tegen de op dat moment geldende koers.

Wij vergoeden u het bedrag aan Maleisische Ringgits dat wij ontvangen hebben.Nu kan het gebeuren dat inmiddels de koers verandert is , maar daarvoor voelen wij ons niet verantwoordelijk.

Het kan dus gebeuren dat u meer geld terugontvangt maar ook minder rafhankelijk van de koers van bijv.de Euro op het moment dat u heeft betaald en het moment dat wij terugbetalen.