not available
 
 
 
 


Als u besluit met ons in zee te gaan, met andere woorden ons aanbod omzet in een opdracht, moeten we er samen zeker van zijn dat eenmaal in Penang aangekomen de dokter u niet weigert te behandelen.

Hoe klein de ingreep ook is wij willen vermijden dat u ons achteraf verwijten maakt dat wij niet voldoende zorgvuldig hebben gehandeld. Wij hebben een medische vragenlijst ontwikkeld die door u als een eerste screening dient te worden ingevuld en teruggestuurd naar ons. Is er een situatie die onzeker is nemen wij kontakt met onze artsen hier op om er zeker van te zijn dat alles ok is.

Enkel situaties die om meer uitleg vragen zijn,zonder volledig te zijn:

- Diabetes
- Hoge bloeddruk
- Hartziektes
- Nierproblemen
- Astma
- HIV/Aids

In gevallen die onze artsen noodzakelijk vinden zal er kontakt met uw huisarts noodzakelijk zijn.
Uw huisarts weet precies wat wel en wat niet kan in een bepaalde medische situatie.Wat dat betreft is er wereldwijd en zeker met Maleisie weinig verschil. Een stabiele diabeet kan goed behandeld worden evenals iemand die HIV heeft.Hiervoor zijn aangepaste procedures gemaakt.

Derhalve vragen wij u ,nadat u besloten heeft met ons samen te werken, naar uw huisarts te gaan ,de situatie uit te leggen wat de behandeling in Penang precies inhoudt,bijvoorbeeld een neuscorrectie hetzij onder lokale hetzij onder algehele verdoving. U vraagt de huisarts een formulier te ondertekenen waarin staat dat u medisch gezien geschikt bent dit type operatie te ondergaan met uiteraard een beschrijving van uw medische situatie.
Dit formulier doet u ons toekomen en als er geen bijzondere opmerkingen zijn kunnen wij uw boeking maken.

Medicijngebruik

Afhankelijk van wat onze arts vindt kunt of stoppen met uw medicijnen of doorgaan afhankelijk van het type medicijn.Het gebruiken van medicijnen die het bloed verdunnen of Asperine bevatten zijn 2 weken voor de behandeling niet meer gewenst.

Het gebruik van de anticonceptie pil kan worden voortgezet.

Risiko's van operaties

Wij veronderstellen dat u weet dat operaties hoe klein ook niet zonder risco's zijn. De vooruitgang in de medische wetenschap maakt het risco wel steeds kleiner.