not available
 
 
 
 Wat is LASIK?

Ofwel Refractieve oogchirurgie is de verzamelnaam voor alle behandelingen die over de jaren heen ontwikkeld zijn om refractie- of brekingsafwijkingen zoals bijziendheid, verziendheid en cilinderafwijking te corrigeren. Refractieve oogchirurgie heeft maar één doel: het gebruik van bril of contactlenzen definitief overbodig maken. Voor veel mensen betekent dit een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van het leven. Dankzij de snelle technologische vooruitgang in de refractieve oogchirurgie is dit doel voor veel mensen bereikbaar geworden.

Ben ik een LASIK kandidaat?

Wilt u zich bij ons voor Lasik laten behandelen dan dient u eerst in Nederland een uitgebreid onderzoek te ondergaan bij een Lasik oogarts. Deze kan bepalen of u voor de Lasik behandeling in aanmerking komt.
Dit onderzoek en de uitkomst is bijna in de hele werled standaard,dat will zeggen als u in Nedrland geschikt bent kunt u de behandeling hier in Penang ook laten uitvoeren. Het consult kost tussen de Euro 75 en 100 en voorkomt teleurstellingen. Brengt u vooral het uitgebreide rapport mee als u komt.

Er zij een aantal algemene eisen waar u aan moet voldoen:
 • U bent ouder dan 18. Als u jonger bent zijn uw ogen waarschijnlijk nog niet volgroeid en daardoor is uw 'brilsterkte' nog niet stabiel. De laserbehandeling is een permanente oplossing. De behandeling heeft op dit moment geen zin en daarnaast is het medisch absoluut niet verantwoord om ieder half jaar uw ogen te laseren. U kunt beter wachten totdat uw 'brilsterkte' stabiel is.
 • Uw gezichtsvermogen is stabiel.Uw 'brilsterkte' is het afgelopen jaar niet meer dan 0.50 dioptrieën veranderd.
 • Uw ogen zijn gezond.Oogaandoeningen zoals glaucoom , cataract , infecties, extreem droge ogen en andere in- en uitwendige aandoeningen kunnen het genezingsproces nadelig beïnvloeden. Het vooronderzoek is daarom cruciaal en het wordt altijd uitgevoerd ook al bent u al in Nederland onderzocht.
 • U leidt niet aan onstabiele suikerziekte,als deze gecontroleerd is is er geen enkel probleem.
 • U bent niet zwanger en/of u geeft geen borstvoeding.Tijdens deze periode krijgt u te maken met veranderende hormoonniveaus. Uw ogen, met name uw hoornvlies worden daardoor tijdelijk beïnvloed. De gegevens over uw refractieafwijkingen die verzameld worden tijdens deze periode zijn dan niet betrouwbaar.
 • U heeft geen auto-immuun ziekte.Bij een auto-immuun ziekte zoals hepatitis en aids is uw immuunsysteem ontregeld. Dit kan onder andere infecties aan uw ogen veroorzaken. De genezing kan hierdoor in gevaar komen.
 • U heeft geen keratoconus.Keratoconus is een aangeboren verzwakking van het hoornvlies. De laserbehandeling is gebaseerd op het techniek het hoornvliesweefsel te doen verdampen. Aangezien het hoornvlies al verzwakt is kan deze behandeling gevaar aan uw hoornvlies opleveren.
Risico's

Er is geen enkele chirurgische ingrep zonder risico's,hetzelfde geldt voor de Lasik behandeling.
Onderstaand treft u enkele van de soms voorkomende risico's aan.
 • Over- of ondercorrectie.Met andere woorden: er kan iets teveel of iets te weinig gecorrigeerd worden. Over het algemeen kan men stellen dat ondercorrecties meer voorkomen dan overcorrecties. De kans op onder- of overcorrecties neemt toe naarmate de afwijking groter is. Gemiddeld genomen heeft men voor lagere afwijkingen ongeveer 99% kans op het volledig onafhankelijk worden van een bril. Bij de hogere afwijkingen kan dit percentage dalen tot 93%, afhankelijk van de oorspronkelijke afwijking. In het geval van onder- of overcorrecties kan eventueel een herbehandeling overwogen worden.
 • Halo's en Glare.Na de laserbehandeling kan een enkeling kringen om lampen zien (halo's) en uitstralingen rond een lichtbron (glare). Dergelijke effecten komen vooral 's nachts voor en worden gedeeltelijk veroorzaakt door een wijde pupil. Overigens zijn deze verschijnselen een bekend fenomeen bij contactlensdragers die grote pupillen hebben. Dergelijke effecten verminderen of verdwijnen in de loop der tijd.
 • Geen optimale kwaliteit aan gezichtsscherpte.Na een laserbehandeling kan de best mogelijke gezichtsscherpte wat gedaald zijn. Dit wil zeggen dat men bv. iets dichter bij de borden op de autoweg moet zijn om de tekst te kunnen lezen. Meestal gaat het slechts om een kleine daling in de gezichtsscherpte, die de patiënt weinig last berokkent.
 • Infecties.De kans op infecties zijn zeer zeldzaam. Vaak wordt gedacht dat dit de meest voorkomende complicatie is. Statistisch gezien ongeveer 1 op 5000. Mensen met contactlenzen hebben een kans van 1 op 3000 om een ernstige hoornvliesinfectie te ontwikkelen met blijvende schade aan het hoornvlies tot gevolg. Om de kans op infecties te minimaliseren dient u zich strikt aan de instructies van de behandelende oogchirurg te houden. Men dient de medicatie op te juiste wijze toe te dienen.
 • Droge Ogen.Vooral vroegere contactlensdragers en sigarettenrokers zullen vier tot acht weken meer last ondervinden van droge ogen. Hiervoor worden aangepaste kunsttranen voorgeschreven. In sommige gevallen duurt het zes maanden alvorens de klachten verminderen.
Voordelen

Een bril of contactlenzen zijn overbodig.
De kwaliteit van zien is vaak beter dan bij een bril of contactlenzen.


Voor algemene vragen over Lasik kunt u contact opnemen met ons via admin@beautiful-holidays.com .