not available
 
 
 
 


Intake gesprek

Zoals aangegeven in de welkomsbrief is een van ons op de aangegeven tijd in de lobby van het hotel om u mee te nemen naar het ziekenhuis voor het intakegesprek eventueel direct gevolgd door de behandeling.

Als uw partner of vriend is meegekomen is hij of zij meer dan welkom om mee tegaan naar het ziekenhuis.Wij zorgen ervoor dat hij of zij weer terug komt in het hotel

Gedurende het intakegesprek legt de arts in detail uit hoe de behandeling wordt uitgevoerd , de verschillende manieren om het gewenste resultaat te bereiken en de risiko's die aan de behandeling verbonden zijn. Nu is het moment om uw vragen te stellen omdat het immers over uzelf gaat en het is zeer belangrijk dat u alles begrijpt van de behandeling die u ondergaat.

Hij zal u onderzoeken om na te gaan of u fit bent.

Als er schoonheidsaspekten in het spel zijn zal hij in detail ingaan op uw wensen en de mogelijkheid die te bereiken.

Als u medicijnen gebruikt of ergens allergisch voor bent vergeet aub niet dat nu nog eens te zeggen.Omdat u onze medische vragenlijst heeft ingevuld hebbeb wij dat al doorgegeven aan de arts maar om uw veiligheid optimaal te garanderen zegt u het nog eens als u erom gevraagd wordt.

Onze artsen nemen ruim de tijd om u op uw gemak te stellen en ervoor te zorgen dat al uw vragen beantwoord worden.

Als uw behandeling op een latere datum is nemen wij u mee terug naar uw hotel en zeggen u wanneer wij u weer in de lobby verwchten om naar het ziekenhuis te gaan voor uw behandeling.

De behandeling

Onder algehele verdoving

Als er X-rays nodig zijn of een bloedtest wordt dat eerst gedaan.Wij nemen afscheid van u omdat het personeel van het ziekenhuis het vanaf hier overneemt en u gaan voorbereiden voor uw behandeling. Mochten wij merken dat u erg nerveus bent en u stelt dat op prijs blijven wij bij u totdat u de operatiezaal binnengaat.

U dient een formulier te tekenen waarmee u toestemming geeft voor de behandeling en de zusters bereiden u voor voor de behandeling.

Na de behandeling wordt u wakker in de verkoeverkamer waar u blijft totdat u absoluut stabiel bent daarna wordt u naar een eenpersoonskamer gebracht waar u onder toezicht van de zusters blijft.

Als u meer pijnstillers nodig heeft of een slaappil vraagt u er maar om en de zusters zullen deze aan u geven.Als u het bed uit wilt om naar de toilet te gaan of in uw kamer rond te lopen vraag de zusters u even te helpen.

Onder lokale vedoving

De assistenten van onze arts bereiden u voor op de behandeling en brengen u naar de operatiezaal. Als u nerveus bent blijven wij tot dit punt bij u om u gerust te stellen.

Na de behandeling gaat u met de assistentes in een rolstoel naar uw eenpersoonskamer in het ziekenhuis waar de zusters het overnemen. Als u meer pijnstillers nodig heeft of een slaappil vraagt u er maar om.Als u het bed uit wilt om naar de toilet te gaan of in uw kamer rond te lopen vraag de zusters u even te helpen.


Bezoek

Als u een partner heeft halen wij hem of haar op van het hotel om u te bezoeken en te zien hoe het met u gaat. Uw partner kan ofwel bij u blijven en later teruggaan naar het hotel of wij brengen hem/haar terug naar het hotel de, keuze is aan u. Als u dat wilt kan uw partner bij u blijven overnachten op uw kamer daar zijn de ( minimale ) faciliteiten voor aanwezig. Na enige tijd komt onze arts kijken hoe het met u gaat.

De volgende dag na een goede nachtrust bent u klaar voor ontslag uit het ziekenhuis.Is er 2 nachten ziekenhuis verblijf voorzien dan bezoeken wij u ook de volgende dag.

Mocht u iets lekkers willen eten na uw operatie laat het ons even weten dan brengen wij het mee bij ons bezoek. Het eten in een ziekenhuis is niet altijd aantrekkelijk voor iedereen en voor ons is het een kleine moeite.