not available
 
 
 
 Algemeen


Noch Beautiful Holidays (BH) noch Hospital / Ziekenhuis(H) zijn in het algemeen aansprakelijk voor de informatie die is verstrekt op deze website. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor welke omschrijving dan ook wat betreft behandeling, producten voor voor- en nazorg, medicijnen etc. Onze website is met de grootste zorg samengesteld, niettemin kunnen beschrijvingen niet voldoende duidelijk zijn of kan een situatie in werkelijkheid enigszins afwijken van de beschreven situatie.

Personeel

Noch het personeel van BH noch van H kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de schade, die ontstaat als gevolg van hun direct of indirect handelen.


Website en ander marketing materiaal

BH en H garanderen niet dat de informatie die wordt verstrekt op deze website en in ander marketing materiaal in ieder geval 100 % correct is. Als zodanig zijn zij niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruiken ervan als blijkt dat dit materiaal of deze website niet 100 % correct is. De informatie is niet bedoeld om medisch advies te vervangen dat normaal gesproken wordt verstrekt door gekwalificeerde doktoren en ander medisch personeel.

Onze website geeft links naar andere websites aan. Door het aangeven van deze links zeggen wij niets over de inhoud van de desbetreffende websites. Het is een pure verwijzing naar andere of meer informatie.

De informatie op onze website en alle andere informatie verstrekt door BH heeft te maken met plastische chirurgie en cosmetische chirurgie. Deze informatie kan nooit een gesprek met een gekwalificeerde medicus vervangen.

Mocht u onregelmatigheden of onjuistheden tegenkomen laat u het ons even weten zodat wij kunnen voorkomen dat andere geinteresseerden hiervan verschoond blijven.